• Tűzvédelemi szaktanácsadás
 • Tűzvédelemi oktatási tematika összeállítása
 • Tűzvédelemi oktatás megtartása
 • Tűzvédelemi szabályzat elkészítése
 • Tűzriadó terv készítése
 • Tűzriadó gyakorlatok megtartása, dokumentálása
 • Tűzveszélyességi osztályba sorolás elvégzése
 • Társasházak, lakóingatlanok tűzvédelemi szabályzatának
  kidolgozása, dokumentálása
 • Tűzoltó készülékek felülvizsgálata, beszerzése
 • Villámvédelmi és Tűzvédelmi szabványossági
  felülvizsgálatok elvégzése,dokumentálása
 • Tűzvédelmi táblák, figyelmeztető piktogramok
  beszerzését és kihelyezését
 • Munkavédelmi szaktanácsadás
 • Munkavédelmi oktatási tematika összeállítása
 • Munkavédelmi oktatás megtartása
 • Munkavédelmi szabályzat elkészítése
 • Kockázatértékelés
 • Kockázatbecslés (kémiai, biológiai)
 • Egyéni védőeszköz szabályozása
 • Munkavédelmi veszélyességi osztályba sorolás
 • Mentési terv készítése
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok rendjének
  összeállítása
 • Munkabalesetek kivizsgálása
 • Villamos berendezések érintésvédelmi szabványossági
  felülvizsgálata, dokumentálása
 • Munkavédelmi táblák, figyelmeztető piktogramok
  beszerzése és kihelyezése
 • Időszakos helyszín bejárások megtartása, dokumentálása
 • Elérhetőségek
 • Email: info@fireshield.hu
 • Tel:+36 70 584 20 10